Algemene voorwaarden

Bootcamp Meppel is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Zwolle.

 

Bootcamp Meppel behoudt ten alle tijde het recht om de onderstaande Algemene voorwaarden aan te passen met of zonder berichtgeving.

 

Deelname aan een activiteit aangeboden door Bootcamp Meppel geschiedt geheel op eigen risico.

 

Opzegtermijn: Abonnementen afgesloten bij Bootcamp Meppel zijn maandelijks opzegbaar.

 

Bootcamp Meppel is niet aansprakelijk voor blessures of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een training. Trainingsadviezen zijn te allen tijde vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. Daarnaast is Bootcamp Meppel niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door Bootcamp Meppel georganiseerde activiteiten.

 

Een training is intensief!
Deelnemers dienen zelf in te schatten of ze geschikt zijn voor deelname aan de trainingen. Indien je gezondheidsklachten of overgewicht hebt, of indien je een andere reden hebt om te twijfelen aan een trainingsdeelname, raden wij je sterk aan om eerst advies in te winnen bij een arts.

 

Bootcamp Meppel behoudt het recht om naar eigen beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een training.

 

Er is geen restitutie mogelijk na aanschaf van een product van Bootcamp Meppel.

 

Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, kan een training worden afgelast.

 

Je stemt ermee in dat jouw gegevens door Bootcamp Meppel bewaard zullen worden. Bootcamp Meppel verklaart hierbij dat de gegevens noch ter inzage aan derden noch verkocht zullen worden met het oog op de privacywetgeving.

 

Bij registratie ga je akkoord met bovenstaande voorwaarden.